• Warhammer Underworlds: Shadespire

    Graj po polsku

Ważne! Gra Warhammer Underworld: Shadespire i jakiekolwiek, oryginalne elementy użyte w plikach z tłumaczeniem są własnością Games Workshop. Celem udostępnienia tłumaczeń jest promowanie gry wśród polskich graczy. Tłumaczenie jest nieoficjalne i nie jest wspierane przez Games Workshop. Z polskiej wersji językowej mogą korzystać wyłącznie posiadacze oryginalnych materiałów.

Important! Warhammer Underworld: Shadespire and any original elements used in the translation files are the property of Games Workshop. The purpose of providing translations is to promote the game among Polish players. The translation is unofficial and is not supported by Games Workshop. Only the owners of original materials may use the Polish language version.

 

 

Skrót zasad w wersji polskiej:

 

Karty w wersji polskiej: