śledzenie

nazwa: śledzenie

działanie:
Zagraj na dowolnego, niebędącego w WALCE, anioła.
Od teraz wszyscy w tym szeregu, w którym jest anioł – na którego zagrano ŚLEDZENIE – przechodzą w niższy status.
Jeżeli ŚLEDZENIE zostanie usunięte, aniołowie w szeregu, przechodzą w wyższy status.

frakcja: Aniołowie Pana

edycja: podstawka

strażnik

nazwa: strażnik

działanie:
Użyj
swojego anioła, aby wyciągnąć anioła z ręki.
Użyty anioł nie może przyzwać jako STRAŻNIKA anioła z I Chóru, chyba, że jest Serafinem lub Tronem.
Obaj aniołowie są traktowani jako jeden. Dodaj wartość STRAŻNIKA do wartości wybranego anioła. Nie można używać umiejętności STRAŻNIKA.

frakcja: Aniołowie Pana

edycja: podstawka

tajemnica

nazwa: tajemnica

działanie:
Wybrany anioł (II lub III) traci na stałe swoje umiejętności.

frakcja: Aniołowie Pana

edycja: podstawka

umiejętność

nazwa: umiejętność

działanie:
Wybrany anioł nie może być celem umiejętności (na stałe).

frakcja: Aniołowie Pana

edycja: podstawka

upadek anioła

nazwa: upadek anioła

działanie:
Można rzucić tylko na swojego Anioła Pana. Nie działa na Trony.
Wprowadź do gry kartę OLBRZYMA.
Jego wartość jest równa wartości anioła, z którego się wywodzi x2. Anioł, z którego wywodzi się OLBRZYM jest usuwany i nie może być już wykorzystany w aktualnie odbywającej się rozgrywce.
OLBRZYM kolejno atakuje ZIEMIE graczy zaczynając od pierwszego po lewej od gracza, który go wprowadził do gry i idąc według wskazówek zegara. Atakuje raz na turę. Gdy zginie, jest usuwany z gry.
Co turę (w fazie ludzi) gracz, u którego jest OLBRZYM wybiera obrońcę (człowieka lub anioła) i wywiązuje się między nimi POJEDYNEK. OLBRZYM atakuje zawsze po pierwszej turze od swojego przybycia do gracza. OLBRZYM nie przechodzi na ZIEMIĘ następnego gracza dopóki nie zabije wszystkich istot na ZIEMI, na której się znajduje.

frakcja: Aniołowie Pana

edycja: podstawka

upadli nie wstaną

nazwa: upadli nie wstaną

działanie:
Wszyscy Upadli Aniołowie w grze przechodzą w niższy status.
Jeżeli jakiś Upadły Anioł był poświęcony, natychmiast jest odrzucany.

frakcja: Aniołowie Pana

edycja: podstawka

usprawnienie

nazwa: usprawnienie

działanie:
Daje wybranemu użytemu lub poświęconemu aniołowi jednorazową możliwość przyłączenia człowieka.

frakcja: Aniołowie Pana

edycja: podstawka

wybieg

nazwa: wybieg

działanie:
Do końca tury możesz dowolnie przemieszczać między własnymi szeregami wszystkie anioły (oprócz Tronów) w statusie gotowości.

frakcja: Aniołowie Pana

edycja: podstawka

wybrany

nazwa: wybrany

działanie:
Wybrany anioł awansuje na stałe w hierarchii o dwa stopnie i dodatkowo zyskuje +3.

frakcja: Aniołowie Pana

edycja: podstawka

wyróżnienie

nazwa: wyróżnienie

działanie:
Na wybranego anioła nie działają żadne umiejętności i interwencje.

frakcja: Aniołowie Pana

edycja: podstawka