nazwa: Barbatos

poziom: 06

wsparcie: 2

umiejętność:
użycie (II, III); poświęcenie (I) – poziom wybranego anioł zwiększa się o jego parametr wsparcia.
BARBATOS może być celem swojej własnej umiejętności.

frakcja: Aniołowie Upadli

hierarchia: cnota

edycja: podstawka

ilustrator: Marcin Mieszczak