nazwa: przeszeregowanie

działanie:
Jeżeli to możliwe Twój wybrany anioł przechodzi z szeregu, w którym się znajduje na ZIEMIĘ.

frakcja: Aniołowie Upadli

edycja: podstawka