SSSP lub 3SP – Siły Specjalne Stolicy Piotrowej
ORGANIZACJA

Siły specjalne powołane przez Watykan. Ich misją jest zapewnienie czystego sumienia rządu USA i Wielkiej Brytanii. Obserwatorzy wysłani do BBO, jak i KIBPO koordynują sytuację zachowania bezpieczeństwa przy pracy z niebezpiecznymi księgami i artefaktami, jak i instruują odnośnie metod etycznego zachowania się z mitami i wszelaką magią (agent 3SP w BBO – Wielebny McGregor).