nazwa: zmiana ról

działanie:
Możesz użyć tej interwencji na inną interwencję rzuconą przez graczy.
Kartę (cel ZMIANY RÓL) traktuje się jakby zagrał ją właściciel ZMIANY RÓL.

frakcja: Aniołowie Pana

edycja: podstawka